CFA Mühendislik Hizmetleri ve Danışmanlık

Şirketimiz; Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojilerinde Ar&Ge ve inovasyona yönelik Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri sunan bir firmadır.

Günümüz teknolojilerini yakından izleyerek, hem akademik birikimimiz hem de endüstriyel deneyimlerimizi yansıttığımız ürün ve hizmetlerimizle ilkleri gerçekleştirerek, endüstrinin sorunlarına yenilikçi çözümler üretiyoruz.

CFA Mühendislik

Mühendislik Hizmetleri

service


Süreç İyileştirme; süreç performans hedefleri doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin ve otomasyonun hayata geçirilmesidir. İş süreçlerine ölçülebilir hedefler kazandırır, süreçleri hızlandırır, üretkenliği artırır, iş akışlarına uygulanabilir kurallar getirir, süreç maliyetlerini azaltır, ekip verimliliğini yükseltir ve süreç akışındaki darboğazları, aksamaları kontrol altına alır.

service


Makinalar, enerjinin bir durumdan başka bir duruma dönüşümünü sağlayan ve toplumun refah seviyesini yükseltmeye yönelik hizmet ve ürünler elde edilmesine yarayan sistemlerdir. Bir makinanın tasarlanması için öncelikle makinadan ne beklendiği, yani ihtiyaç tanımlanmalıdır. Ardından fiziksel ve matematiksel modelin oluşturulması ile kağıt üzerinde teknik resmi çizilerek makinanın ilk temelleri atılır. Bu modellerin kurulması aşamasında ne tür makina elemanları kullanılacağı, bu elemanların birbirleriyle olan fiziksel ilişkilerinin nasıl oluşturulacağı, hangi malzemeler ve hangi üretim yöntemleri ile elde edilecekleri gibi soruların cevapları aranır.

service


Günümüzde kullanılan yüz binden fazla malzeme problemleri çözmek ve insanlığa faydalı olmak için evrim geçirmekte 1900’lü yıllarda gövdesi ağır malzemelerden yapılan hantal makina ve cihazlar yerini, dekoratif yönü ağır basan zarif ve hafif malzemelere bırakmıştır. Otomobilde 20-25 bin, tankta 40 bin, uçakta 100 bin ve denizaltılarda 120 bin adet farklı malzeme kullanılmakta. Bu malzemelerin doğru ve uygun seçilmesi önemlidir. Malzemelerin kullanılacakları şartlara ve zorlamalara uygun seçilmesi de önemlidir.

service


CFA Ar&Ge ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti., işletmelerin yönetici ve çalışan kalitesi açısından istenir gelişme hedeflerine ulaşmaları doğrultusunda oluşturduğu projelerle, Ar&Ge ve Mühendislik Hizmetleri alanlarında hizmet vermektedir.

CFA Mühendislik

Danışmanlık

service


CFA Ar&Ge ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. olarak deneyimli akademisyenlerimiz ile firmalarımıza sanayi projeleri yazma hizmeti sunulmaktadır. Proje yazım hizmeti karşılıklı güvenin yanı sıra sözleşme ile her iki tarafta güvence altına alınır.

service


Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan hibe destek programları ile yürütülen Ar&Ge projelerine yönelik proje yazımı ve proje süresince danışmanlık desteği verilerek projeleri hayata geçirme olanağı sunulmaktadır.

service


TÜBİTAK - TEYDEB
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
KOSGEB
1501 – Sanayi Ar-Ge Programı
1507 – KOBİ Ar-Ge Programı
1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı
Ar&Ge Merkezleri Destek Programı
Tasarım Merkezleri Destek Programı
Ar&Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı